Nehledáme odpověď na otázku, zda pořádat událost udržitelně, ale JAK pořádat udržitelnou událost. V době plýtvání přírodními zdroji, nadvlády plastů a přemíry emisí je téměř povinností společensky odpovědné firmy organizovat své akce jako ekologicky šetrné. 

Klíčovými aspekty ekologicky šetrné akce jsou snižování spotřeby materiálu a energie, proces recyklace a opětovného použití a minimalizace emisí. To vše před, během a po realizaci události.

V oblasti nakládání s přírodními zdroji jsou využívány technologie, které je dokážou efektivně šetřit (např. úsporné žárovky, úsporné programy myček, elektromobily). Pozornost je věnována minimalizaci emisí například skrze zvolení jiného druhu dopravy (MHD, vlaková doprava) nebo podporování chůze pěšky. To pak úzce souvisí s výběrem dobře dostupného místa konání akce. V neposlední řadě je nutné neopomenout dopravu související s nákupem materiálů, zajištěním služeb a cateringem. Pořadatelé se pak zaměřují na místní dodavatele, čímž přispívají k ekonomickému rozvoji dané lokality.

Velkým přínosem je fakt, že díky organizaci a realizaci ekologicky šetrné akce dochází i ke zvyšování povědomí účastníků, poskytovatelů služeb a komunity o udržitelném chování. O cílech, opatřeních
 a dopadech takové akce jsou srozuměni i regionální, případně národní orgány, sponzoři, občané, neziskové organizace, podnikatelé, inovátoři, a celkově současní/potenciální zákazníci či klienti dané firmy. Akce tak může být velkou inspirací pro další subjekty.

Samotná firma je důkazem toto, že lze integrovat sociálně odpovědné chování do nejrůznějších oblastí fungování firmy, což vede i k posílení pozice a legitimity CSR v organizační kultuře.

Nejenže se firma chová dle principů CSR, ale zároveň zlepšuje svou důvěryhodnost, reputaci
 
a celkovou image. To vše má dlouhodobé dopady také v oblasti ekonomické:

  • nárůst zájmu zákazníků a investorů,
  • růst loajality zaměstnanců (hrdost na svého zaměstnavatele) a snižování fluktuace,
  • růst zájmu potenciálních top zaměstnanců, kteří hledají uplatnění v odpovědné firmě.

Co vše udržitelné události přinášejí?

  • Úspora nákladů – redukce odpadu a znovuvyužití některých materiálů, úspora energií, nákup lokálních produktů, minimalizace potřeby dopravy.
  • Zlepšení image a pozitivní reputace – environmentálně šetrná událost dokazuje, že firemní CSR strategie není jen na papíře.  
  • Inovativní myšlení – nové technologie pomáhající efektivnějšímu využívání zdrojů.
  • Sociální benefity – podpora místní komunity a lokálních dodavatelů, vytváření pracovních příležitostí.
  • Příklad dobré praxe – inspirace pro další organizace a růst konkurenceschopnosti.
  • Zavádění osvědčených postupů do života firmy – mnoho opatření realizovaných během environmentálně šetrných akcí může dobře zapadnout do běžného fungování dané organizace, například důsledné třídění a úspora energií ze strany zaměstnanců, eliminaci emisí během služebních cest atd.

Pro více informací o tom, jak připravit udržitelnou akci, nás kontaktujte na info@flagship.cz.

VÍTEJTE NA NAŠEM BLOGU

Najdete zde novinky, články a případové studie z oblasti CSR a udržitelnosti, stejně jako informace z naší agentury. Zaměřujeme se na pozitivní firemní příklady, současné trendy v této oblasti a na to, jak má CSR správně u firem vypadat.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

EVROPSKÉ KLIMATICKÉ ZÁVAZKY - ZELENÁ DOHODA A TAXONOMIE EU

Pařížská dohoda, podepsaná v roce 2016, má za cíl omezit globální růst teplot pod 2°C, nejlépe pak…


NEFINANČNÍ REPORTING POVINNÝ PRO VŠECHNY VELKÉ SPOLEČNOSTI

Nová evropská směrnice Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) nahradí směrnici o…


GLOBÁLNÍ TRENDY VE VYKAZOVÁNÍ UDRŽITELNOSTI

Rekordní nárůst firemního reportingu a důvěry v něj, nárůst lokálních nástrojů pro výkaznictvíTéměř…

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku