Znáte ty nejčastější chyby? Děláte je taky?

 • Zaměření se jen na jeden aspekt udržitelnosti
  Mnoho firem se odhodlá řešit svoji „udržitelnost“ pod tlakem konkurence, zákazníků nebo investorů. Hledají rychlá řešení, která zajistí spokojenost na všech frontách a často se uchýlí ke změně jen v jedné oblasti. Zaměří se například na boj s plastovými obaly. Populární řešení přinese dočasnou spokojenost hlavních stakeholderů. Ale brzy vyjde najevo, že firma selhává v dalších oblastech jako např. v péči o zaměstnance nebo v nezájmu o dopady svých aktivit v dodavatelském řetězci.

 • Hledání rychlých řešení a výsledků
  Jeden z nejčastějších omylů, se kterým se firmy obracejí k udržitelnosti. Jako v ostatních oblastech firemního managementu se očekávají rychlé výsledky. Udržitelnost je ale dlouhodobý závazek, který přináší výsledky až po 3 až 5 letech. Doba je rychlá a bohužel mnoho firem svůj závazek k udržitelnosti vzdává dříve, než může sklidit první úspěchy.

 • Nedostatek konkrétních, měřitelných a transparentních cílů
  Obecný přístup k udržitelnosti neexistuje. Firmy si musí nastavit konkrétní cíle a pečlivě monitorovat svou cestu k nim.

 • Nepromítnutí udržitelnosti do hlavní činnosti podniku
  Mnoho firem propaguje svůj zájem o životní prostředí nebo různé charitativní projekty, ale úplně zapomíná na svou hlavní činnost. Vyrábí například produkt, který dělá přesný opak. Hlavní činnost firmy je aktivita, do které by udržitelnost měla být zapojena jako první.

 • Zamlčování dílčích neúspěchů
  Je v pořádku, že se nepodaří dosáhnout všechny stanovené cíle včas. Je ale důležité jednat transparentně a všem zainteresovaným stranám poctivě komunikovat, proč se cíle nepodařilo dosáhnout. Přiznání neúspěchů dokáže posílit důvěru všech stakeholderů a ta se promítne také do znatelně vyšší reputace celé firmy.

 • Řízení rizik
  Management firem se často ohání pojmy jako je leadership. Chtějí jít příkladem, být na vedoucí pozici v oboru. Na druhou stranu jsou pohlceni řízením rizik a ta je činí neochotnými dělat velké změny. Nejde ale mít obojí – leadership a 100 % vyhnutí se rizikům. Pro velké cíle v udržitelnosti je nutné podstupovat určitou míru rizika.

 • Neziskové organizace jako nepřítel
  Jen málo firem se odváží naslouchat svým kritikům. Nejen, že by firmy měly naslouchat tomu, co jim říkají, ale největší přidanou hodnotou je spolupráce, kterou mohou zahájit. Mnoho neziskových organizací může firmám pomoci najít vhodná udržitelná řešení opírající se o vědecké poznatky a měřitelné cíle.

 • Dialog bez dialogu         
  Potřeby zainteresovaných stran, které zůstanou nevyslyšeny, jsou častým případem. Firmy mají často očekávání, jakým způsobem budou jejich zainteresované strany reagovat a hrnou se do udržitelných opatření, která na ně mají vliv, ale nemusí být tím, co zrovna potřebují.

  

VÍTEJTE NA NAŠEM BLOGU

Najdete zde novinky, články a případové studie z oblasti CSR a udržitelnosti, stejně jako informace z naší agentury. Zaměřujeme se na pozitivní firemní příklady, současné trendy v této oblasti a na to, jak má CSR správně u firem vypadat.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

EVROPSKÉ KLIMATICKÉ ZÁVAZKY - ZELENÁ DOHODA A TAXONOMIE EU

Pařížská dohoda, podepsaná v roce 2016, má za cíl omezit globální růst teplot pod 2°C, nejlépe pak…


NEFINANČNÍ REPORTING POVINNÝ PRO VŠECHNY VELKÉ SPOLEČNOSTI

Nová evropská směrnice Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) nahradí směrnici o…


GLOBÁLNÍ TRENDY VE VYKAZOVÁNÍ UDRŽITELNOSTI

Rekordní nárůst firemního reportingu a důvěry v něj, nárůst lokálních nástrojů pro výkaznictvíTéměř…

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku