1. Velké společnosti, které vykazují zprávy o udržitelnosti, jsou výjimkou. Ti nejefektivnější lídři neztrácejí s podobnými věcmi čas.

Debata už dnes není o tom, jestli reportovat o CSR, ale jak reportovat o CSR. Jedny z nejúspěšnějších společností jsou ty, které věnují svůj čas strategickému CSR. Jen tam, kde jsou transparentní a srozumitelná data, je možné firmu dále posunout, inovovat se a růst.

Podle KPMG reportuje o svém CSR více než 90 % největších světových 250 společností. Tyto společnosti udávají trend, kterému se brzy bude těžké vyhnout. Pár nejznámějších je Nike, Unilever, IBM nebo Coca Cola. Na české úrovni pak Škoda Auto, ČEZ, ČSOB, Heineken, skupina Severní energetická, PwC nebo KPMG.


2. CSR se mají zabývat politici, ne my. Firmy budou vždy jednat tak, jak se jim to dovolí. Jen správně nastavené zákony jim zabrání v konání špatných věcí.

U mnoho firem to tak stále je. Je třeba si ale uvědomit, že právě byznys je hybnou silou v řešení všech dnešních problémů. Pokud chce firma prosperovat, mít konkurenční výhodu a stále růst, musí se inovovat v návaznosti na okolní společnost a být transparentní vůči svým zaměstnancům, zákazníkům i investorům. Navíc firmy mají mnohdy mnohem větší moc učinit společenskou změnu než vláda, a často samy přicházejí s inovativními řešeními společenských problémů dříve, než politici začnou problém vůbec projednávat.

Úspěšné společnosti berou v úvahu, jakým směrem míří naše společnost a jakým směrem se tudíž vyvinou preference jejich zákazníků. Jejich cílem je být o krok napřed a umět tak odpovědět na zákaznické trendy dříve, než si to sami zákazníci uvědomí.


3. CSR je používáno pro ospravedlnění firem nebo jejich praktik, které ve skutečnosti nejsou odpovědné. CSR poskytuje možnost „ozelenění“ nekalých aktivit (tzv. greenwashing).

Ano, existují firmy, které stále využívají CSR jako zastírací manévr pro nekalé aktivity. Na druhou stranu několik špatných příkladů neznamená, že se tak chovají všichni. Pokud je CSR někým špatně využito, co by měl dělat zbytek? Vzdát své letité snažení o budování odpovědnosti? Prostě jen čekat, než vlády přijdou se změnou v zákonech?

Nemůžeme ignorovat všechno to, co se CSR daří úspěšně měnit. Díky CSR máme odpovědnější přístup firem k zaměstnancům, snižuje se jejich dopad na životní prostředí, eliminuje se dětská pracovní síla v dodavatelských řetězcích nebo se zlepšuje přístup k národnostním menšinám.

Žádná firma, která chce podnikat ve větším měřítku, nikdy nebude perfektně etická. Vždy je toho spoustu co dohánět a zlepšovat. Ale když si jdete zaběhat, taky toho necháte po prvních pár metrech, protože ještě nejste v cíli? Nebo se soustředíte na to, jak uběhnete další kilometr?


4. Ředitelé firem prosazující CSR ho často upřednostňují před zájmy investorů a na úkor očekávaného růstu zisku.

Mantrou dnešního byznysu je maximalizace krátkodobého zisku. Doba je rychlá. Peníze jsou rychlé. Není čas zabývat se tím, co bude za rok. Proto ředitelé, kteří řeší věci jako CSR, jen vyhazují čas a peníze investorů.

Toto tvrzení představuje jedno ze základních nedorozumění v oblasti CSR. Zavedení efektivní udržitelné strategie a ucelených CSR aktivit vede ke dlouhodobému zlepšení finanční i reputační situace firem. Není tedy pravdou, že CSR a udržitelnost tvoří jen druhořadý koncept, který odvádí pozornost od podstaty podnikání, nýbrž právě naopak – tvoří koncept, který formuje podstatu celého podnikání a vede k dlouhodobé prosperitě.

Nejen, že zajišťuje dostatečný odbyt produktů a služeb, ale vytváří také přidanou hodnotu pozitivním vlivem na celé své okolí. Dobře promyšlené CSR je o způsobu vedení byznysu a srovnaných prioritách, ne o charitě. Důkazem je hodnocení konkrétních finančních i nefinančních CSR výsledků založené na správně nastavených cílech a pečlivém monitorování všech strategických aktivit.

VÍTEJTE NA NAŠEM BLOGU

Najdete zde novinky, články a případové studie z oblasti CSR a udržitelnosti, stejně jako informace z naší agentury. Zaměřujeme se na pozitivní firemní příklady, současné trendy v této oblasti a na to, jak má CSR správně u firem vypadat.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

UDRŽITELNÝ SVĚT PO KRIZI?

Udržitelný svět po krizi?Pět příkladů pro firmyFinanční krize v roce 2008 vyvolala globální…


PRŮZKUM: CSR A MALÉ/STŘEDNÍ FIRMY

Také vás někdy zajímalo, jak si malé a střední podniky (SMEs) stojí v oblasti společenské…


MALÉ/STŘEDNÍ FIRMY A UDRŽITELNOST

Udržitelnost je v České republice zatím doménou velkých firem, malé a střední firmy (SMEs – small…

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku