Pařížská dohoda, podepsaná v roce 2016, má za cíl omezit globální růst teplot pod 2°C, nejlépe pak pod 1,5°C, aby zabránila nejhorším dopadům klimatické změny. Evropská unie navazuje na tento závazek. Chce snížit své emise o 55 % do roku 2030 (v porovnání s rokem 1990) a sestavila tzv. Zelenou dohodu, kterou nyní doplňuje novou sadou regulací, aby došla svým stanoveným závazkům. Níže naleznete základní přehled o tom, k čemu se zavazuje Zelená dohoda a jakým způsobem ji doplňuje Taxonomie EU.

Zelená dohoda (European Green Deal)

Dohoda Evropské unie si klade za cíl dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050 a transformovat evropskou ekonomiku v dlouhodobě udržitelnou. Toto dokáže díky růstu, který nebude závislý na zvyšování využívání přírodních zdrojů. Změna by měla být příležitostí pro všechny a měla by být spravedlivá a inkluzivní. Evropský kontinent by se tak měl stát prvním klimaticky neutrálním kontinentem. Cíl klimatické neutrality byl také letos podpořen tzv. klimatickým zákonem.

Zatímco Evropa dokázala v posledních dekádách snižovat své emise, její závislost na přírodních zdrojích je na předních světových příčkách. Tento úkol bude vyžadovat jak technologické pokroky, tak přeměnu životních stylů, komunit a společností.

Dohoda svým vznikem vytvoří příležitosti pro pracovní pozice především v oblasti inovací a investic, sníží emise, vytvoří další pracovní pozice a podpoří růst, bude řešit energetickou chudobu, sníží externí závislost na energii a zlepší zdraví a blahobyt všech obyvatel.

Taxonomie EU


Taxonomie EU je klasifikační systém, který převádí evropské klimatické závazky do specifických ekonomických aktivit. Je součástí Akčního plánu EU pro financování udržitelného růstu a má za úkol plnit cíle Zelené dohody.

Nastavuje transparentní systém, který pomáhá investorům, firmám a politikům vyhodnotit udržitelnost jednotlivých ekonomických aktivit. 

Měl by pomoci:

 • ochránit soukromé investory před greenwashingem,
 • firmám najít cestu k udržitelnosti a
 • celkově zajistit snadnější tok investic směrem k udržitelnosti.

Taxonomie zavádí 6 závazků v oblasti životního prostředí:

 1. Zmírnění dopadů klimatické změny.
 2. Adaptace na klimatickou změnu.
 3. Udržitelné využití a ochrana vody a mořských zdrojů.
 4. Přechod k oběhovému hospodářství (cirkulární ekonomice).
 5. Ochrana a kontrola znečištění.
 6. Ochrana a obnovení ekosystémů a biodiverzity.

Taxonomie určuje seznam všech udržitelných ekonomických aktivit a jejich hodnocení podle technických screeningových kritérií, které pomáhají plnit těchto 6 závazků. V červnu roku 2021 byl schválen „Climate Delegated Act“, který specifikuje ekonomické aktivity v oblasti zmírnění dopadů a adaptace na klimatickou změnu. „Environmental Delegated Act“, který bude specifikovat aktivity ve zbývajících 4 oblastech, bude zaveden později.

Transparentnost firem v nefinančních informacích (článek 8)

Pozornost veřejnosti si vyžádal tzv. článek 8 taxonomie. Článek specifikuje, jakým způsobem budou muset firmy zveřejňovat informace o svých aktivitách v souladu s požadavky taxonomie. Všechny nefinanční subjekty, které budou povinny reportovat svá data o udržitelnosti, budou muset také zveřejňovat jak a do jaké míry jsou ekonomické aktivity dané firmy klasifikované jako environmentálně udržitelné. Konkrétně budou muset zveřejnit:

 • podíl obratu z produktů nebo služeb, který je vázán na udržitelné ekonomické aktivity a
 • podíly svých kapitálových a provozních nákladů, které jsou spojeny s udržitelnými ekonomickými aktivitami.

Tyto informace budou muset být doplněny o rozčlenění hlavních KPIs založených na konkrétních ekonomických aktivitách a dosažených cílech udržitelnosti.

Specifické podmínky jsou nastaveny pro finanční subjekty.

V plánu je postupné zavádění platnosti tohoto článku. První vlna vykazování vstoupí v platnost od 1. ledna 2022.

Nynější rozsah taxonomie EU pokrývá dopady na životní prostředí, které bylo nutno identifikovat co nejdříve, aby se navázalo na závazky Pařížské dohody. V budoucnu se očekává rozšíření o oblasti sociální a governance.

Implikace

Taxonomie poskytuje jasný evropský rámec závazků v oblasti environmentální udržitelnosti a tak konečně nahradí nedokonalý systém různých dobrovolných iniciativ. Očekává se, že jeho legislativní zasazení poskytne také „apetit“ investorů činit reálné kroky v této oblasti – tím, že budou mít ujištění o tom, zda a do jaké míry jsou jejich aktivity opravdu udržitelné.

VÍTEJTE NA NAŠEM BLOGU

Najdete zde novinky, články a případové studie z oblasti CSR a udržitelnosti, stejně jako informace z naší agentury. Zaměřujeme se na pozitivní firemní příklady, současné trendy v této oblasti a na to, jak má CSR správně u firem vypadat.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

KOMUNIKACE ENVIRONMENTÁLNÍHO A SOCIÁLNÍHO DOPADU VAŠÍ SPOLEČNOSTI

Obavy veřejnosti ohledně toho, jak dlouho bude ještě naše planeta pro lidstvo obyvatelná, narůstají…


PROČ JE „E“ V ESG TAK DŮLEŽITÉ?

Environmentální aspekty v rámci ESG zahrnují hodnocení, snižování a kompenzaci různých forem dopadu…


SAMOTNÝ ESG RATING NESTAČÍ. DO ČEHO BY MĚLY FIRMY INVESTOVAT, POKUD CHTĚJÍ BÝT DLOUHODOBĚ ÚSPĚŠNÉ?

Důraz na udržitelnost je v centru pozornosti investorů a akcionářů po celém světě, a tak není…

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku