Rekordní nárůst firemního reportingu a důvěry v něj, nárůst lokálních nástrojů pro výkaznictví

Téměř většina (96 %) z 250 největších světových společností (G250) reportuje své výsledky v oblasti udržitelnosti. U 100 největších firem z 52 zemích (N100) tak činí 80 % (oproti pouhým 18 % v roce 2002), jak uvádí zpráva KPMG z roku 2020 Survey of Sustainability Reporting

Standardy GRI jsou jako jediný rámec pro podávání zpráv o udržitelnosti uznáván globálně. Přibližně tři čtvrtiny (73 %) G250 a dvě třetiny (67 %) N100 využívá GRI.

Mezi další zjištění výzkumu patří:

  • Ve 14 z 52 zahrnutých zemí přesahuje míra vykazování udržitelnosti 90 %.
  • Poprvé více než 50 % společností ověřuje svůj report u třetích stran.
  • Většina společností zveřejňuje výsledky související s Cíli udržitelného rozvoje (SDGs), i když je zde stále zapotřebí větší transparentnosti při zveřejňování negativních i pozitivních příspěvků.

Rostoucí důvěra ve vykazování udržitelnosti 

Průzkum organizací GRI-GlobeScan zjistil, že důvěra v to, jak společnosti sdělují své výsledky v oblasti udržitelnosti, se letos zvýšila na rekordních 51 %. Průzkum veřejného mínění požádal 1 000 lidí po celém světě, zda souhlasí s tím, že společnosti jsou poctivé a pravdivé ohledně svých sociálních a environmentálních výsledků. Míra důvěry je nejvyšší od zahájení průzkumu v roce 2003, kdy byla na úrovni 30 %.

Výrazný nárůst nástrojů o podávání zpráv o udržitelnosti 

Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) se staly globální referencí pro politiku podávání zpráv o udržitelnosti. Odkazy na Cíle udržitelného rozvoje jsou však omezené a bývají často jen zmíněny v jednotlivých tématech. Nejrozšířenější jsou témata odpovědného podnikání, zaměstnanosti a odpovědných institucí (Cíle 12, 16 a 8). Reference na veřejné zdraví a vzdělávání (Cíle 3 a 4) jsou naopak nízké, což se má po pandemii covid-19 změnit.

Evropa nadále vede v počtu místních nástrojů výkaznictví v oblasti udržitelnosti – nabízí jich 245, zatímco na asijských trzích jich je 174. V Severní Americe jich je pouze 47, což se částečně odráží v nižším počtu vnitrostátních jurisdikcí. Další podrobnější zjištění jsou k nalezení ve vydání reportu Carrots & Sticks pro rok 2020.

VÍTEJTE NA NAŠEM BLOGU

Najdete zde novinky, články a případové studie z oblasti CSR a udržitelnosti, stejně jako informace z naší agentury. Zaměřujeme se na pozitivní firemní příklady, současné trendy v této oblasti a na to, jak má CSR správně u firem vypadat.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

EVROPSKÉ KLIMATICKÉ ZÁVAZKY - ZELENÁ DOHODA A TAXONOMIE EU

Pařížská dohoda, podepsaná v roce 2016, má za cíl omezit globální růst teplot pod 2°C, nejlépe pak…


NEFINANČNÍ REPORTING POVINNÝ PRO VŠECHNY VELKÉ SPOLEČNOSTI

Nová evropská směrnice Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) nahradí směrnici o…


GLOBÁLNÍ TRENDY VE VYKAZOVÁNÍ UDRŽITELNOSTI

Rekordní nárůst firemního reportingu a důvěry v něj, nárůst lokálních nástrojů pro výkaznictvíTéměř…

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku