Zájem zaměstnanců o sociální a environmentální dopad společnosti, ve které pracují, neustále roste. Vyžadují práci, která jim dává smysl a zároveň je baví. Z těchto důvodů má HR klíčovou roli ve společenské odpovědnosti firem (CSR). A právě HR oddělení může být tím pravým prostředníkem, který umožní CSR přijmout jako celofiremní strategickou záležitost, která se promítá do všech každodenních aktivit společnosti.

Zaměstnanci jsou klíčem k úspěšné implementaci

Oddělení lidských zdrojů se může stát klíčovým hybatelem CSR a ovlivnit, jak jsou změny ve firemních aktivitách a hodnotách zavedeny a přijaty. Nejdůležitější je vhodně zahrnout zaměstnance do samotného procesu plánování a implementace CSR strategie. Díky delegování úkolů a poskytování prostoru pro vyjádření názorů mohou mít pracovníci jistotu, že jejich role v CSR je důležitá a že jejich činnost má smysl. Mohou také přicházet se zajímavými podněty a poskytnout kritickou zpětnou vazbu. Stanou se z nich efektivnější ambasadoři udržitelnosti při jednání s partnery, klienty či dodavateli.

Interní komunikace

Zaměstnanci potřebují vědět, jak se CSR ve firmě vyvíjí a zda dosahuje úspěchu. K tomu skvěle slouží například nefinanční reporty nebo osobní setkání vybraného pracovníka se zaměstnanci. Pokud mají zaměstnanci důkazy o tom, že jejich účast na CSR dává jejich práci smysl a zároveň zlepšuje jejich dovednosti, je začleňování CSR aktivit do organizační kultury mnohem snazší. 

Vedení společnosti by mělo zdůrazňovat další výhody, jako je rozšiřování budování vztahů, narušení každodenní rutiny a stimulace tvořivosti. Celkově by se mělo aktivně podílet na CSR, protože to jsou právě oni, kdo vede lidi, motivuje je a představuje firemní vzor. 

Organizační struktura

HR má také hlavní funkci ve vytvoření a nastavení vhodných pracovních pozic, které jsou v organizaci odpovědné za výkon v oblasti udržitelnosti, a které řídí udržitelné obchodní aktivity směrem k neustálému zlepšování. Správné nastavení pozic a vybrání vhodných kandidátů vede k polovičnímu úspěchu.

Rovnocenné zapojení 

Samozřejmostí musí být, že je ke všem lidem ve společnosti nastaven rovný přístup a rovněž, že je nasloucháno hlasu všech bez rozdílu. HR funguje jako prostředník a pojitel názorů v jednom. Může vytvořit prostor a vhodné mechanismy, které pomohou setkání různých názorů a úrovní schopností v rámci jedné platformy, a tím přispět k efektivnímu zapojení udržitelnosti do firemního systému a aktivit. 

Nábor nových talentů a jejich rozvoj

HR by vždy mělo zahrnovat udržitelnost do prezentace společnosti při náboru nových zaměstnanců a vysvětlovat jakou důležitost hraje v identitě jejich organizace. Také by mělo CSR mezi zaměstnanci dále rozvíjet a vzdělávat pracovníky v této oblasti. 

Příklady z firem:

  • ČEZ: Velmi iniciativní v zapojování zaměstnanců do CSR aktivit je ČEZ, který například podporuje mezigenerační kontakt zaměstnanců se seniory, kteří dlouhodobě v ČEZ pracovali. V Klubu důchodců mají bývalí zaměstnanci možnost aktivně trávit volný čas a nadále udržovat kontakt v rámci oboru. Skupina ČEZ pomáhá hospicům, domovům a aktivačním projektům pro seniory, do kterých jsou zapojení i zaměstnanci.
  • AT&T: Zahájilo kreativní program “Do One Thing”, ve kterém vybízí zaměstnance, aby vytvořili projekt nebo činnost vedoucí k alespoň jedné malé změně, která bude pomáhat jim samotným či celé organizaci být více udržitelní. Někteří se rozhodli jít do práce pěšky či jet na kole. Jiní například pozvali studenty, aby se zúčastnili tzv. stínování jejich pracovní pozice a měli tak možnost vidět jejich každodenní práci. Výsledkem programu bylo snížení uhlíkové stopy společnosti nebo větší provázanost s místními komunitami.
  • Toshiba Corporation: Pro zaměstnance je také důležitá komunikace CSR. Lze pracovat s PR, nefinančním reportingem, pravidelným osobním setkáním vedení se zaměstnanci a viditelným zájmem vedení o zlepšování pracovního prostředí. Společnost Toshiba Corporation od roku 2006 každý prosinec pořádá řadu akcí, které zdůrazňují celosvětový závazek společnosti v oblasti sociální odpovědnosti podniků, představují úspěchy minulého roku a povzbuzují k účasti na dobrovolných činnostech.

Zaměstnanci mohou významně ovlivnit, zda se kultura udržitelnosti stane přirozenou součástí organizace. Je tedy zřejmé, že HR profesionálové by měli aktivně řídit zavádění CSR do života organizace a motivovat pracovníky k angažovanosti v této oblasti. 

Stále váháte, jak propojit HR a CSR ve vaší firmě? Kontaktujte nás na info@flagship.cz.


VÍTEJTE NA NAŠEM BLOGU

Najdete zde novinky, články a případové studie z oblasti CSR a udržitelnosti, stejně jako informace z naší agentury. Zaměřujeme se na pozitivní firemní příklady, současné trendy v této oblasti a na to, jak má CSR správně u firem vypadat.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Globální trendy ve vykazování udržitelnosti

Rekordní nárůst firemního reportingu a důvěry v něj, nárůst lokálních nástrojů pro výkaznictvíTéměř…


UDRŽITELNÝ SVĚT PO KRIZI?

Udržitelný svět po krizi?Pět příkladů pro firmyFinanční krize v roce 2008 vyvolala globální…


PRŮZKUM: CSR A MALÉ/STŘEDNÍ FIRMY

Také vás někdy zajímalo, jak si malé a střední podniky (SMEs) stojí v oblasti společenské…

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku