Jsme pyšní, že jsme se stali certifikovaným členem mezinárodní organizace B Corporation, teprve druhým v České republice.

Flagship je tak součástí rostoucí komunity více než 1500 tzv. B Corps, které operují v 50 zemích ve více než 120 různých oblastech. Zařadili jsme se mezi společnosti jako např. Patagonia, Etsy nebo Ben & Jerry’s. Všechny tyto firmy mají jeden společný cíl: redefinovat, co znamená úspěch v podnikání. B Corporation nehledá způsoby, jak být nejlepší na světě. Hledá způsoby, jak být nejlepší pro svět.


Proč právě B Corporation?

B Corporation:

  • Věří ve fungování světové ekonomiky, kde firmy v rámci svého podnikání řeší ekonomické a sociální problémy.
  • Může se jí stát jakákoli společnost (ne nezisková), která splní set kritérií v oblasti sociální a environmentální, jedná transparentně a odpovědně.
  • Je na rozdíl od společností podnikajících dle CSR standardů, jako např. GRI, certifikovaná. Certifikace probíhá pod záštitou nezávislé neziskové organizace B Lab, která celý proces kontroluje.
  • Certifikace se uděluje společnostem, ne produktům, jak je to například u Fairtrade.

Společnosti se hodnotí podle míry vlivu, který svým podnikáním způsobují. „B“ znamená „Benefit“ nebo-li prospěch. Hodnocení prospěchu společnosti probíhá ve vztahu k životnímu prostředí, zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům nebo komunitám.

Zhlédněte krátké video o tom, co znamená být certifikovaná B Corporation: https://www.bcorporation.net/what-are-b-corps.


Jaká jsme my B Corporation?

Flagship je společnost, která se snaží inspirovat změnu ve stylu vedení společností v České republice. Pomáháme podnikům pochopit ekonomické, environmentální a společenské důsledky jejich činnosti a profitovat z nich. Chceme, aby firmy fungovaly účinněji, lépe komunikovaly a dosahovaly lepších, dlouhodobých výsledků.

Pomáháme firmám být nejen těmi nejlepšími na světě, ale i těmi nejlepšími pro svět. Věříme, že byznys lze využít jako hybnou sílu dobra.

Pracujeme jak s velkými firmami, tak s malými start-upy, pomáháme charitám i sociálním podnikům a spolupracujeme s vládními organizacemi.

Splnili jsme důkladné hodnocení našich aktivit. Pro udržení certifikace budeme každé dva roky pod dohledem B Labu podstupovat přehodnocení pro postupné zlepšování všeho, co děláme. Odpověděli jsme na mnoho otázek týkajících se našich organizačních struktur, vztahům ke komunitě, k dodavatelům nebo k životnímu prostředí, například včetně toho jakým způsobem šetříme vodu v naší kanceláři. Pokud vás zajímá naše hodnocení v konkrétních oblastech, můžete si jej prohlédnout zde.

Certifikace B Corporation nám jako malému start-upu umožní lépe definovat své interní strategie a způsob našeho růstu. Těšíme se, až vás budeme moci informovat o postupných zlepšeních, která začneme brzy aplikovat.

VÍTEJTE NA NAŠEM BLOGU

Najdete zde novinky, články a případové studie z oblasti CSR a udržitelnosti, stejně jako informace z naší agentury. Zaměřujeme se na pozitivní firemní příklady, současné trendy v této oblasti a na to, jak má CSR správně u firem vypadat.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

UDRŽITELNÝ SVĚT PO KRIZI?

Udržitelný svět po krizi?Pět příkladů pro firmyFinanční krize v roce 2008 vyvolala globální…


PRŮZKUM: CSR A MALÉ/STŘEDNÍ FIRMY

Také vás někdy zajímalo, jak si malé a střední podniky (SMEs) stojí v oblasti společenské…


MALÉ/STŘEDNÍ FIRMY A UDRŽITELNOST

Udržitelnost je v České republice zatím doménou velkých firem, malé a střední firmy (SMEs – small…

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku