Udržitelnost je v České republice zatím doménou velkých firem, malé a střední firmy (SMEs – small and medium enterprises) ale tvoří převážnou část trhu (přes 99 %) a zaměstnávají velkou část obyvatel (téměř 60 %). Malé a střední podniky by se tudíž měly věnovat zavedení principů udržitelnosti do svého fungování, protože jsou to právě ony, které vytvářejí největší dopady na lokální ekonomiku a blahobyt jejích obyvatel.

Zdánlivé překážky

Menší podniky často vidí překážky, které brání jejich většímu zájmu o tuto oblast. Obávají se zejména komplexity procesů a vysokých nákladů, které budou zavedení udržitelnosti provázet. Mnoho firem uvádí, že by ocenily také větší podporu vlády v této oblasti, praktické informace o možných způsobech implementace nebo jasnou legislativu, která by jejich zájem podpořila.

Proč se udržitelnosti nebát

Díky zdánlivým překážkám si většina SMEs neuvědomuje nezanedbatelné výhody, které velikost jejich firmy přináší pro zavedení nové strategie. Zavedení udržitelnosti jako nové obchodní strategie je pro malé a střední podniky daleko jednodušší než pro velké firmy, protože mají jednodušší strukturu a mohou tak zavádět změny daleko rychleji. Pokud navíc vyhledají pomoc odborníků, mohou udržitelnost zavést, řídit a reportovat její výsledky během několika měsíců. Rychlejší implementace nové strategie přinese rychlejší návratnost její investice a nové obchodní příležitosti se také projeví mnohem dříve. SMEs tak mohou očekávat brzké úspory díky například snížené spotřebě energií, vody, odpadů nebo nižší fluktuaci zaměstnanců či zvýšení zisku kvůli zvýšenému prodeji novým zákazníkům i trhům. A protože je finanční aspekt často tím nejdůležitějším faktorem pro tyto podniky, obavy v tomto směru jsou neopodstatněné a přínosy firemní udržitelnosti zdaleka převažují.

Je nutno zmínit, že ředitelé SMEs jsou aktivnějšími hráči ve firmách než jejich korporátní protějšky a jejich podnět k zavedení strategie udržitelnosti je také mnohdy efektivnější a rychlejší. Mají větší schopnost inspirovat a vést skutečnou změnu.

Další důležitou výhodou SMEs je jejich užší propojení s nejbližším okolím. Často jsou aktivní součástí lokálního dění, znají své okolí i nejbližší komunitu. Zamyšlení nad tím, jak lépe prospívat svému okolí, tak přichází přirozeněji a bez zbytečných dohadů.

Zaměstnanci malých a středních firem se rovněž lépe ztotožňují s firemními hodnotami, které mají potenciál být lépe komunikované a snadněji a opravdověji žité než ve velkých firmách. Raději se tak zapojují do firemní udržitelnosti, přinášejí nové nápady, zvyšují svou motivaci a jsou schopni firmu dovést k reálnějším výsledkům.

Jak na zavedení udržitelnosti?

Pokud budete řídit svou firemní udržitelnost strategicky, je to jednoduché:

  • detailně definujte, co znamená udržitelnost pro vaši společnost,
  • nastavte si hodnoty, vizi a misi vašeho podniku,
  • konzultujte své stakeholdery, 
  • nastavte své cíle v této oblasti, 
  • měřte své dopady, 
  • ukažte výsledky (včetně těch negativních),
  • nezapomeňte je sdílet se svými zákazníky a dalšími důležitými zainteresovanými stranami. 

Tento způsob vám pomůže získat si nové obchodní příležitosti, ale také udržet ty stávající. Chcete se dozvědět více informací o průběhu implementace? Neváhejte nás kontaktovat a zašleme vám našeho průvodce CSR pro SMEs.

VÍTEJTE NA NAŠEM BLOGU

Najdete zde novinky, články a případové studie z oblasti CSR a udržitelnosti, stejně jako informace z naší agentury. Zaměřujeme se na pozitivní firemní příklady, současné trendy v této oblasti a na to, jak má CSR správně u firem vypadat.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

UDRŽITELNÝ SVĚT PO KRIZI?

Udržitelný svět po krizi?Pět příkladů pro firmyFinanční krize v roce 2008 vyvolala globální…


PRŮZKUM: CSR A MALÉ/STŘEDNÍ FIRMY

Také vás někdy zajímalo, jak si malé a střední podniky (SMEs) stojí v oblasti společenské…


MALÉ/STŘEDNÍ FIRMY A UDRŽITELNOST

Udržitelnost je v České republice zatím doménou velkých firem, malé a střední firmy (SMEs – small…

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku