Strategie společenské odpovědnosti a udržitelnosti

Pomůžeme vám s přípravou detailní strategie, která bude postavena na vašich korporátních hodnotách. Strategie bude vyvažovat finanční, environmentální a společenskou výkonnost firmy, a bude moci být plně integrována do vašich obchodních strategií, procesů a firemní kultury.


Analýza stakeholderů

Výkon podniku je ovlivňován celou řadou různých zájmových skupin, jako jsou zákazníci, akcionáři či dodavatelé. Pomáháme klientům identifikovat své klíčové skupiny stakeholderů, stanovit jejich priority na základě atributů, vztahů a zájmů, které se týkají určitého problému či celé společnosti, zapojit je do dění a vymyslet cílenou komunikační strategii.


Komunitní projekty

Vytvoříme inovativní program, který je v souladu s vašimi firemními hodnotami, pozicí na trhu a obchodními cíli. Zároveň nechá společnost vyniknout a zapojí všechny zainteresované strany. Pomocí strategie a plánování pomůžeme s realizací projektu, včetně výběru vhodné neziskové organizace, identifikace výkonnostních ukazatelů a nastavení systémů monitorování a hodnocení.


CSR audity

CSR audit je vhodný výchozí bod, na kterém lze vytvořit účinnou strategii, zlepšit výkon či komunikovat úspěch. Audit zkoumá, jak organizace funguje ve všech čtyřech oblastech CSR: životní prostředí, komunita, trh a zaměstnanci. Vyhodnotíme vaše stávající CSR aktivity a zhodnotíme jejich dopad z hlediska fungování a konkurenceschopnosti firmy. Zaměříme se i na průzkum trhu, stakeholdery a benchmarking.


Environmentální management

Systém environmentálního managementu je systém řízení, který je zaměřen na sledování a zlepšování všech činností podniku, které ovlivňují, nebo mohou ovlivnit, kvalitu životního prostředí, nebo zdraví a bezpečnost zaměstnanců. Efektivní environmentální management vám umožní snížit dopady na životní prostředí a zvýšit provozní efektivitu. Pomůžeme vám systém nastavit tak, aby co nejvíce vyhovoval vašim možnostem a strategii.


Firemní filantropie

Zjistíme, kde má činnost vaší firmy největší dopad na společnost a nalezneme tu nejvhodnější neziskovou organizaci k partnerství či sponzoringu. Usnadníme vám partnerství, a to díky přípravě plánu spolupráce, podpoře, monitoringu a revizi.


Benchmarking

Je důležité se porovnat s trhem a chtít být tím nejlepším ve své kategorii. Benchmarking je zahrnut v našem CSR auditu a používáme jak vlastní metodiku, tak i mezinárodní standardy a indexy, včetně GRI, DJSI, FTSE4Good, ISO 26000, UNGC a další.


Firemní dobrovolnictví

Vytváříme firemní dobrovolnické programy spolu s jejich komunikačními strategiemi. Dbáme na to, aby naši klienti vždy využívali těch nejlepších a nejosvědčenějších postupů. Pomáháme změřit přínos dobrovolnictví v oblasti motivace zaměstnanců a jejich vnímání společnosti, a v oblasti přínosu pro společnost.

VÍTEJTE NA NAŠEM BLOGU

Najdete zde novinky, články a případové studie z oblasti CSR a udržitelnosti, stejně jako informace z naší agentury. Zaměřujeme se na pozitivní firemní příklady, současné trendy v této oblasti a na to, jak má CSR správně u firem vypadat.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

UDRŽITELNÝ SVĚT PO KRIZI?

Udržitelný svět po krizi?Pět příkladů pro firmyFinanční krize v roce 2008 vyvolala globální…


PRŮZKUM: CSR A MALÉ/STŘEDNÍ FIRMY

Také vás někdy zajímalo, jak si malé a střední podniky (SMEs) stojí v oblasti společenské…


MALÉ/STŘEDNÍ FIRMY A UDRŽITELNOST

Udržitelnost je v České republice zatím doménou velkých firem, malé a střední firmy (SMEs – small…

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku