Lodní průmysl bude muset vůbec poprvé snižovat své emise oxidu uhličitého. Zatímco automobilová doprava je pod drobnohledem a emisní pravidla jsou stále přísnější, lodě znečišťují životní prostředí více než všechna auta na celém světě. Tomu však brzy odzvoní.

Dějiny se tvoří v Londýně

Globální lodní průmysl po dvoutýdenním vyjednávání v Londýně historicky poprvé odsouhlasil regulaci emisí. International Maritime Organisation (IMO) formálně přijala prozatímní klimatickou strategii s podporou více než 170 národních vlád. Naplánováno je zásadní snížení emisí do roku 2050, a to o 70 %. Avšak to není vše.

Do budoucna budou lodě:

  • energeticky šetrnější,
  • využívat solární energii,
  • větrnou energii a
  • baterie dodávající elektřinu.

Problém totiž představuje i fakt, že mnoho lodí využívá palivo bohaté na uhlík, jako je například těžká nafta, která je zakázaná v mnoha zemích pro přepravu na pevnině.

Co na to aktivisté?

Vzhledem k naléhavosti řešení klimatických změn je sice tento plán dle ekologických aktivistů nedostatečný, dohodu, na které se pracuje desetiletí, ale uvítali. Hilda Heineová, předsedkyně Marshall Islands – jedna z klíčových osob zaměřující se na klimatické změny a emise v oblasti lodních emisí – uvedla, že IMO dnes "tvoří dějiny".

Lodní průmysl si nese vroubek už z minulosti. Emise skleníkových plynů byly totiž z lodí a letectví v rámci Kjótského protokolu v roce 1997 vynechány. Na základě toho pak byly s jistou mírou absurdity vyloučeny z předpisů o uhlíku, přestože lodní doprava se používá na 80 % světového obchodu!

A proč právě teď?

Klimatické změny způsobují stále horší katastrofické scénáře. Proto není čas ztrácet čas. John Maggs, předseda Koalice čisté lodní dopravy a poradce pro politiku seniorů v kampani skupiny Seas in Risk, řekl: „Tato dohoda je mimořádně důležitá a pro dosažení ambiciózních cílů je potřeba, aby posun k novým palivům a pohonným technologiím byl proveden na celosvětové úrovni. IMO musí bezodkladně přijmout opatření, která co nejrychleji sníží emise – odkládání a podcenění důležitosti jednání by mělo negativní dopad na plnění cílů pařížské dohody“. Doufejme, že se nejedná jen o plané řeči a že lodní průmysl si uvědomuje závažnost situace.

VÍTEJTE NA NAŠEM BLOGU

Najdete zde novinky, články a případové studie z oblasti CSR a udržitelnosti, stejně jako informace z naší agentury. Zaměřujeme se na pozitivní firemní příklady, současné trendy v této oblasti a na to, jak má CSR správně u firem vypadat.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

EVROPSKÉ KLIMATICKÉ ZÁVAZKY - ZELENÁ DOHODA A TAXONOMIE EU

Pařížská dohoda, podepsaná v roce 2016, má za cíl omezit globální růst teplot pod 2°C, nejlépe pak…


NEFINANČNÍ REPORTING POVINNÝ PRO VŠECHNY VELKÉ SPOLEČNOSTI

Nová evropská směrnice Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) nahradí směrnici o…


GLOBÁLNÍ TRENDY VE VYKAZOVÁNÍ UDRŽITELNOSTI

Rekordní nárůst firemního reportingu a důvěry v něj, nárůst lokálních nástrojů pro výkaznictvíTéměř…

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku