Environmentální aspekty v rámci ESG zahrnují hodnocení, snižování a kompenzaci různých forem dopadu, který má společnost nebo organizace na přírodní a městské ekosystémy.

Všechny zdroje, které podnik využívá k výrobě produktu a ke svému fungování, jsou zpočátku získávány z přírody. Veškerý odpad, který není recyklován, končí v přírodě. Ve společnosti se často vnímáme jako lidé, kteří mají vztah k přírodě, ale ve skutečnosti jsme její nedílnou součástí. Lidé jsou živé bytosti stejně jako všechny ostatní organismy na Zemi. Všichni jsme na sobě závislí, pokud jde o naše přežití a prosperitu.

Z hlediska životního prostředí je vše, co jsme my, lidé, postavili a vynalezli, naší formou adaptace na prostředí, ve kterém žijeme. Stejně jako bobři staví hráze a včely vytvářejí své úly, tak i my stavíme naše města, továrny a inovujeme dopravní prostředky. Rozdíl je v tom, že to, co lidé vytvářejí, není komplexně integrováno do okolního ekosystému.

Negativní dopad, který máme na životní prostředí, se nazývá ekologická stopa. Pochází z neúměrného odebírání zdrojů, vytlačování a poškozování jiných organismů a vytváření různých forem odpadu, které nelze začlenit zpět do přírodních procesů.

Proto se environmentální aspekt poradenství ESG zaměřuje na to, jak:

  • vyčíslit dopad podnikání na životní prostředí
  • poradit, jak snížit tento dopad, aby bylo podnikání co nejšetrnější k životnímu prostředí
  • podporovat environmentální uvědomění ve firemní kultuře a začlenit ho do firemního styku s veřejností

S technologiemi, které dnes máme, je možné restrukturalizovat výrobní procesy ziskovým a přitom šetrným způsobem, aby se zajistilo, že společnost zachová ekosystémy, které na planetě jsou. Existuje také mnoho způsobů, jak kompenzovat ekologickou stopu, kterou za sebou necháváme. Prvním krokem je ale provedení environmentálního hodnocení. A s tím vám ve Flagshipu pomůžeme.


Environmentální SDGs

Řešení environmentálních problémů, jako je znečištění životního prostředí a ztráta biologické diverzity, vyžaduje jednotnou globální akci. Ta je vyjádřena v Cílech udrtžitelného rozvoje OSN (SDGs) spojených s životním prostředím.

4 ze 17 SDGs jsou přímo zaměřené na biosféru:

  • SDG 6: Pitná voda a kanalizace
  • SDG 13: Klimatická opatření
  • SDG 14: Život ve vodě
  • SDG 15: Život na souši

Hlavní částí Agendy udržitelnosti OSN propojující podniky a životní prostředí je:

  • SDG 12: Odpovědná výroba a spotřeba

Kromě toho existují cíle, které mají významný vliv na řešení problémů životního prostředí:

  • SDG 7: Dostupné a čisté energie
  • SDG 11: Udržitelná města a obce

Všechny cíle jsou vzájemně propojené. Jednání k dosažení různých cílů udržitelného rozvoje si mohou vzájemně přispívat, nebo si v některých případech protiřečit. Například práce spojená s prvními dvěma cíly bojujícími proti chudobě a hladu často přitahuje velké investice do zemědělských komunit. Může to mít pozitivní i negativní dopady na životní prostředí.

Pokud bude určitá práce věnována systematizaci a regulaci zemědělské výroby, aby se zajistilo, že ekosystém nebude nadměrně využíván a bude možné jej včas obnovit – tak místní zemědělci budou mít dlouhodobě stabilnější živobytí a zároveň bude životní prostředí v lepším stavu. Pokud by se však za účelem poskytnutí další práce znevýhodněné komunitě postavila továrna, která má negativní dopad na životní prostředí – tak by sociální a environmentální cíle udržitelného rozvoje fungovaly v rozporu.

Je důležité porozumět těmto souvislostem, aby bylo možné vytvořit úplnou a holistickou strategii udržitelnosti. Právě proto máme ve Flagship týmu konzultanty specializující se na jak na environmentální, tak na společenská témata.

VÍTEJTE NA NAŠEM BLOGU

Najdete zde novinky, články a případové studie z oblasti CSR a udržitelnosti, stejně jako informace z naší agentury. Zaměřujeme se na pozitivní firemní příklady, současné trendy v této oblasti a na to, jak má CSR správně u firem vypadat.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

KOMUNIKACE ENVIRONMENTÁLNÍHO A SOCIÁLNÍHO DOPADU VAŠÍ SPOLEČNOSTI

Obavy veřejnosti ohledně toho, jak dlouho bude ještě naše planeta pro lidstvo obyvatelná, narůstají…


PROČ JE „E“ V ESG TAK DŮLEŽITÉ?

Environmentální aspekty v rámci ESG zahrnují hodnocení, snižování a kompenzaci různých forem dopadu…


SAMOTNÝ ESG RATING NESTAČÍ. DO ČEHO BY MĚLY FIRMY INVESTOVAT, POKUD CHTĚJÍ BÝT DLOUHODOBĚ ÚSPĚŠNÉ?

Důraz na udržitelnost je v centru pozornosti investorů a akcionářů po celém světě, a tak není…

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku