I když má mnoho velkých firem povinnost reportovat nefinanční informace, stále 70 % z nich nezná legislativu, která se k tomuto typu reportování vztahuje. Firmy si uvědomují, že je klíčové informovat své stakeholdery o aktivitách v ekonomické, sociální a environmentální oblasti.


Proč věnovat pozornost nefinančnímu reportingu?

Už je to více jak rok, co podniky na základě své velikosti, obratu a obchodovatelnosti na burze začaly mít povinnost ve svých výročních zprávách zohlednit nefinanční informace. Ty se vážou k sociální a environmentální oblasti, otázce lidských práv a rizik korupce. Tato povinnost vyplývá z evropské směrnice č. 2014/95/EU

Společnost Flagship, která je data partnerem mezinárodního standardu nefinančního reportování Global Reporting Initiative, provedla v březnu 2018 průzkum na téma nefinančního reportingu (NFR) v České republice. Do průzkumu bylo zahrnuto 50 středních a velkých podniků se sídlem v ČR, které se společenské odpovědnosti firem (CSR) a jejímu reportingu věnují.

Nefinanční reportování má kladnou odezvu

V České republice je stále velký počet firem, který má v oblasti nefinančního reportingu a celé oblasti CSR mezery. Je zapotřebí, aby si české firmy doplnily vzdělání. To ostatně potvrzuje fakt, že celých sedmdesát procent firem nezná legislativu, která se týká nefinančního reportingu v ČR. A pokud ano, tak spíše v obecné rovině. Co je ale důležité, že nefinanční reportování je vnímáno kladně a pouze sedmnáct procent firem se domnívá, že se jedná jen o aktuální trend,“ říká Sandra Feltham, ředitelka společnosti Flagship, která se jako jediná v ČR specializuje na oblast udržitelného podnikání a nefinančního reportingu.

Výhody reportingu

96 % firem se také správně domnívá, že nefinanční reporting by měl zahrnovat výsledky CSR strategie. Právě reporting může pak zajistit, že podnikání bude transparentní a bude zahrnovat etický rozměr. Tento typ informací je důležitý pro firemní stakeholdery (zainteresované strany), hlavně pro akcionáře, investory, zaměstnance firmy a v neposlední řadě pro společnost/komunitu. 

Dalšími přidanými hodnotami jsou: 

  • pozitivní vliv na PR,
  • pověst,
  • jméno,
  • reputace firmy. 

Stoupá také důvěryhodnost firmy, renomé a zvyšuje se zájem investorů o danou firmu, zájem uchazečů o zaměstnání a v neposlední řadě samotná loajalita zaměstnanců. Díky reportingu může firma fungovat strategicky a mít v pořádku své interní záležitosti, což napomůže ke standardizování firemních procesů.

Vydání nefinančního reportu by mělo firmu donutit změnit své procesy s ohledem na dopady na své okolí. To bude pravděpodobně zahrnovat investice do procesů a inovací, které povedou k výrobě kvalitnějších produktů. To opět ocení stakeholdeři, díky čemuž se investice firmě vrátí.

Motivy k vydávání nefinančních reportů

Největším motivátorem k vydání nefinančního reportu je legislativa, reputace a PR. Často také firmy uvádějí, že pociťují tlak ze zahraniční centrály, od klientů, investorů a v neposlední řadě v rámci konkurenčního boje, kdy kvalitní reporting a CSR strategie mohou být konkurenční výhodou. 

Zajímavé je, že tlak ze strany zaměstnanců nemá na vydávání reportů nijak zásadní vliv. I když na druhou stranu v průzkumu zaznělo, že motivující může být generace mileniálů, kterou tato problematika velmi zajímá. Navíc se i na základě odpovědného přístupu firmy rozhodují při investování do jejích akcií nebo při koupi jejích výrobků a služeb. Toto chování nelze považovat za „tlak“, ale spíše o přirozený vývoj potřeb zákazníků, investorů a zaměstnanců.

Kvalitní nefinanční report by měl zahrnovat pozitivní i negativní dopady, které organizace má na své okolí, dále environmentální a sociální údaje firmy a v neposlední řadě vztah firmy k udržitelnému rozvoji. Report by měl mimo jiné obsahovat výsledky CSR strategie, vč. vize, mise a hodnot. Do reportu by měli být zapojeni i stakeholdeři.

Rizika lživých informací

Všechny údaje musí samozřejmě být pravdivé a ověřitelné. Osmdesát procent firem si uvědomuje existenci závažných rizik spojených s uvedením nepravdivých informací do nefinančního reportingu. 

Firmy si také uvědomují, že uváděním lživých informací mohou snížit svoji kredibilitu, poškodit si jméno, reputaci a ztratit důvěru stakeholderů (hlavně veřejnosti, obchodních partnerů). Také si jsou vědomi rizik v podobě sankcí. Lživé informace považují dokonce za legislativní pochybení a porušení zákonné povinnosti.

Na závěr přes 80 % firem tvrdí, že by nefinanční report měl být provázán s výroční zprávou. Díky této provázanosti by časem bylo možné sledovat vliv CSR strategie na chod firmy.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na info@flagship.cz.

VÍTEJTE NA NAŠEM BLOGU

Najdete zde novinky, články a případové studie z oblasti CSR a udržitelnosti, stejně jako informace z naší agentury. Zaměřujeme se na pozitivní firemní příklady, současné trendy v této oblasti a na to, jak má CSR správně u firem vypadat.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

CHCETE USPOŘÁDAT UDRŽITELNOU AKCI?

Nehledáme odpověď na otázku, zda pořádat událost udržitelně, ale JAK pořádat udržitelnou událost. V…


CO TO JE CSR AUDIT

Jak zjistit, zda firma pracuje se CSR efektivně? Je třeba se podívat na její CSR strategii, samotné…


KDE LOVÍ M&S SVÉ RYBY?

Společnost Marks & Spencer zase posunula svoji udržitelnost o kousek dál. Spustila interaktivní…

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku