Důležitý milník v oblasti CSR a udržitelného rozvoje je tu. Mezinárodní organizace Global Reporting Initiative (GRI) vydala první globální standardy pro vykazování zpráv o udržitelnosti. Zájem o tzv. nefinanční reporty roste - nejen, že je pro firmy výhodný z hlediska risk managementu a dopadů jejich aktivit, ale podle požadavků Evropské unie se pro mnoha z nich stane od příštího roku také povinným. 

Standardy umožní společnostem na celém světě, aby byly transparentnější a mohly porozumět a efektivně komunikovat své dopady na ekonomiku, životní prostředí a společnost. Organizacím také pomohou lépe se rozhodovat a přispívat k cílům udržitelného rozvoje (SDGs) Organizace spojených národů.


Nefinanční reporting se zjednoduší

Nové GRI standardy (GRI Sustainability Reporting Standards) jsou založeny na směrnici GRI G4 (GRI G4 Guidelines), která je dosud nejpoužívanějším vzorem na světě pro reportování o udržitelnosti. Standardy jsou stejně jako předchozí směrnice postaveny na třech pilířích udržitelného rozvoje – ekonomickém, sociálním a environmentálním – a zabývají se tématy jako jsou emise skleníkových plynů, spotřeba energie a vody či zaměstnanecké záležitosti. Oproti těm předešlým jsou však srozumitelnější, s novým formátem a modulární strukturou, která je zpřístupní ještě více firmám na světě. Vypracování nefinančních zpráv bude jasnější a časově méně náročné. Směrnice GRI G4 přejdou postupně do pozadí a přechod na nové standardy bude konečný k 1. červenci 2018.


Jak nové standardy fungují?

Skládají se z 36 modulárních částí, kde první tři části (standardy) jsou univerzální pro všechny firmy a zbylých 33 standardů je specifických pro danou firmu či její oblast zájmu. Standardy se soustředily na ujasnění několika základních pojmů a zřetelně se v nich rozlišuje mezi požadavky, doporučeními a vysvětleními. Požadavky musí firma reportovat, doporučení jsou návody, jak na to, a vysvětlení poskytují dodatečné informace o daném tématu. Firmy se tak lépe zorientují v tom, co se od nich očekává, a jakým způsobem to ve zprávě mají popsat.

První tři standardy poskytují informace o firmě, jejích reportovacích praktikách a o tom, jak společnost přistupuje ke svým vybraným CSR tématům. Druhá část, kterou tvoří zbylých 33 standardů, jsou tematicky konkrétní otázky zabývající se ekonomickou oblastí, životním prostředím a sociálními praktikami. Společnosti se mohou rozhodnout, která témata jsou pro jejich podnikání významná, a reportují pak pouze ty části, které se jich dotýkají.


Přístupné i malým českým firmám jakéhokoliv zaměření

Ačkoli se nefinanční reporting stává samozřejmostí pro většinu velkých společností, vydávat tyto zprávy může být složité a časově náročné pro menší a střední společnosti. Modulární struktura a možnost rozhodnutí, která témata jsou pro daný podnik klíčová, pomůže zpřístupnit nefinanční reporting více společnostem i v této oblasti.

GRI poskytuje online přehledy a materiály, které pomáhají s přechodem z GRI G4 na Standardy GRI, ale pomoci můžou i zkušení CSR konzultanti. Jsme data partnerem GRI v České republice a na Slovensku – pokud si nevíte rady s aplikací nových standardů, ozvěte se nám a my vám rádi pomůžeme.

VÍTEJTE NA NAŠEM BLOGU

Najdete zde novinky, články a případové studie z oblasti CSR a udržitelnosti, stejně jako informace z naší agentury. Zaměřujeme se na pozitivní firemní příklady, současné trendy v této oblasti a na to, jak má CSR správně u firem vypadat.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

UDRŽITELNÝ SVĚT PO KRIZI?

Udržitelný svět po krizi?Pět příkladů pro firmyFinanční krize v roce 2008 vyvolala globální…


PRŮZKUM: CSR A MALÉ/STŘEDNÍ FIRMY

Také vás někdy zajímalo, jak si malé a střední podniky (SMEs) stojí v oblasti společenské…


MALÉ/STŘEDNÍ FIRMY A UDRŽITELNOST

Udržitelnost je v České republice zatím doménou velkých firem, malé a střední firmy (SMEs – small…

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku