Důraz na udržitelnost je v centru pozornosti investorů a akcionářů po celém světě, a tak není překvapením, že ukazatele ESG výkonnosti hrají čím dál větší roli. Ačkoli je zveřejňování svých ESG dat ve formě ratingu pro podniky dobrým startovním krokem, jako takový mu nezaručuje dlouhodobou úspěšnost. Společnosti by měly v první řadě investovat do strategií udržitelnosti, které se soustředí na dlouhodobou perspektivu.


ESG rating je jen jednou částí celku

Cílem ESG ratingu je měření odolnosti firmy vůči dlouhodobým rizikům ESG specifickým pro dané odvětví. Jednotlivé ratingy se od sebe liší – každá ratingová společnost se zaměřuje na jinou oblast a má jinou metodiku, a tak se podniky často připojují ke dvěma nebo třem ratingovým platformám, aby získaly komplexnější přehled.

Investoři ESG ratingy sledují. Kromě nich ale využívají ještě další údaje, aby si vytvořili komplexní přehled o výkonnosti a odolnosti společnosti. To napovídá, že ačkoli jsou ratingy užitečným výchozím bodem a jsou vynikajícím nástrojem pro srovnání s ostatními, jsou pro investory jen jedním dílem skládačky. Výsledky ESG hodnocení totiž nemusí nutně odrážet právní, morální nebo etické standardy vedení společnosti, což je problematické. Exxon je podle indexu ESG S&P 500 řazen mezi deset nejlepších, zatímco Tesla se do žebříčku nedostala,“ napsal Elon Musk na Twitter poté, co byla Tesla z daného indexu vyřazena. ESG ratingy nepodají kompletní obrázek o tom, zda a jak je společnost planetě a společnosti skutečně prospěšná.

Jakmile obdrží firmy hodnocení v oblasti ESG a začnou podnikat kroky ke zlepšení svých výsledků, měly by zvážit i zveřejňování informací v souladu s globálními standardy, se kterými investoři rovněž pracují. Zapojení se do globálních standardů a iniciativ je známkou toho, že se podnik přidal k těm, kteří si uvědomují svůj vliv a dopad na svět, a snaží se, aby byl udržitelný a svoje negativní dopady zmírňoval.


Klíčový je etický a inovativní přístup

V zájmu uspokojení investorů a zlepšení celkové výkonnosti v oblasti ESG by společnosti měly kromě ratingů a standardů pracovat především se svým hodnotovým řetězcem a budovat dlouhodobou strategii nad rámec hodnocení ESG. Zásadní je zabývat se všemi podstatnými prvky udržitelnosti, od environmentální oblasti po diverzitu a inkluzi, lidská práva, práci s komunitou, podnikatelskou etiku, odpovědný dodavatelský řetězec atd. Udržitelný, etický a inovativní přístup jsou klíčové prvky dlouhodobého úspěchu, ale také toho, co je všeobecným dlouhodobým cílem: společenské změny směrem k pozitivnímu způsobu fungování.

VÍTEJTE NA NAŠEM BLOGU

Najdete zde novinky, články a případové studie z oblasti CSR a udržitelnosti, stejně jako informace z naší agentury. Zaměřujeme se na pozitivní firemní příklady, současné trendy v této oblasti a na to, jak má CSR správně u firem vypadat.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

KOMUNIKACE ENVIRONMENTÁLNÍHO A SOCIÁLNÍHO DOPADU VAŠÍ SPOLEČNOSTI

Obavy veřejnosti ohledně toho, jak dlouho bude ještě naše planeta pro lidstvo obyvatelná, narůstají…


PROČ JE „E“ V ESG TAK DŮLEŽITÉ?

Environmentální aspekty v rámci ESG zahrnují hodnocení, snižování a kompenzaci různých forem dopadu…


SAMOTNÝ ESG RATING NESTAČÍ. DO ČEHO BY MĚLY FIRMY INVESTOVAT, POKUD CHTĚJÍ BÝT DLOUHODOBĚ ÚSPĚŠNÉ?

Důraz na udržitelnost je v centru pozornosti investorů a akcionářů po celém světě, a tak není…

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku