Jedním z nejběžnějších omylů v oblasti financí je ten, že se investoři zajímají pouze o ekonomické výsledky podniku a ne o jeho udržitelnost a CSR. Investory nejvíce zajímá právě dlouhodobá stabilita a prosperita společnosti - a aby se o tom dozvěděli víc, musí spoléhat na ukazatele udržitelnosti ve společnosti.

Nejnovější studie společnosti Morgan Stanley (Sustainable Signals, New Data from the Individual Investor, 2017) ukazuje, že 75 % investorů se zajímá o udržitelné a společensky odpovědné investování, přičemž toto číslo roste až k 86 %, pokud jde o investory generace mileniálů. Udržitelné a společensky odpovědné investování znamená, že se investuje do firem nebo fondů zaměřující se nejen na dosažení finanční návratnosti, ale také na dosažení pozitivních sociálních a/nebo environmentálních dopadů. V anglickém kontextu se toto spojení označuje jako výkonnost ESG, neboli výkonnost environmentální, sociální a výkonnost spojená s firemním řízením. Od poslední studie Morgan Stanley v roce 2015 se v USA podstatně navýšila míra udržitelného investování z v přepočtu 143 bilionů korun až na 190 bilionů korun, tedy o 33 %.


Společnosti musí monitorovat své strategie udržitelnosti

Proč si firmy myslí, že investory nezajímají žádná data o jejich strategii udržitelnosti? Často je to proto, že informace, které po firmách investoři požadují, nejsou přímo označené jako informace spojené s udržitelností či CSR. Otázky, které od investorů přicházejí, mohou zahrnovat např.: počet nových zaměstnanců, množství prodeje po firemním skandálu, změny ve složení managementu či následky pokut, které firmu zasáhly – vše jsou to data spojená s udržitelností (ESG data). Zájem investorů pak často směřuje k dlouhodobé obchodní strategii společnosti, která musí zohledňovat všechna rizika spojená s trvale udržitelným rozvojem. Investoři si uvědomují, že dlouhodobá prosperita společnosti je závislá na její schopnosti identifikovat rizika spojená s udržitelností, která mohou ohrožovat její podnikání. Proto chtějí stále častěji vidět výroční zprávy nebo nefinanční reporty, které se věnují hodnocení všech cílů strategie udržitelnosti.


Transparentnost je klíčová

Jednou z nejdůležitějších věcí je ale transparentnost dat o udržitelnosti. Rozhodování investorů je velmi ovlivněno veřejnou dostupností a srovnatelností požadovaných dat. Důležitým faktorem jejich hodnocení je také jejich vyrovnanost. Velmi často se stává, že firmy zveřejňují pouze své pozitivní výsledky. Strategie udržitelnosti či CSR a její cíle by ale měly pokrývat všechna rizika, kterým firma čelí, zrovna tak jako jakékoliv neúspěchy v dosažení nastavených cílů. Zveřejněním důvodu, proč firma nedosáhla očekávaného výkonu, bude mít v očích investorů naopak větší hodnotu, než když bude fakta tajit.


Jsou požadována kvalitnější data

Ovšem neznamená to, že investoři vyžadují více informací – pouze chtějí kvalitnější data. I když mnoho firem ví, že je třeba zapojit všechny své zainteresované strany do strategie udržitelnosti, často zapomenou na investory. Ve výsledku pak většina nefinančních reportů či zpráv o udržitelnosti nenaplňuje představy investorů, protože je nemá spojené s finančními výsledky. To je přitom přesně ten typ informací, který je pro jejich rozhodování nutné.

Co na to říká londýnská burza?

„Při použití údajů o udržitelnosti, které mají ovlivnit alokaci kapitálu nebo rozhodování o investicích, investoři požadují, aby tyto údaje byly úplné, konzistentní, spolehlivé, srovnatelné a jasné.“
 
(LSEG, ESG reporting guidance)

Průvodce nefinančním reportingem, vydaný londýnskou burzou (LSEG) začátkem roku 2017, říká, že klíčové složky, které u ESG reportingu investoři vyžadují, jsou:

  • Přesnost: zavedení přísných systémů sběru dat
  • Rozsah: srovnání s fiskálním rokem a obchodním typem společnosti
  • Srovnatelnost a konzistentnost: použití konzistentních globálních standardů pro snadnou srovnatelnost
  • Poskytování údajů: poskytnutí nezpracovaných, ale i zpracovaných dat
  • Včasnost: poskytnutí dat, které odpovídají každoročnímu reportovacímu období
  • Externí ohodnocení: zvážení možnosti posílení věrohodnosti dat externím ohodnocením
  • Vyrovnanost: poskytnutí objektivního hodnocení zahrnutím příznivých i nepříznivých informací

Mezinárodní burzy podporují společensky odpovědné a udržitelné investování

Většina investorů dnes běžně analyzuje ukazatele ESG, spolu s dalšími finančními a strategickými informacemi. Ale podle studie Morgan Stanley (2017) si lidé stále myslí, že udržitelnost je na úkor ekonomického výkonu firem. To tvoří největší bariéru, aby se tato praxe dostala do hlavního proudu.

Navzdory tomu ale tlak investorů na spolehlivé údaje o udržitelnosti stále roste a krok drží i mezinárodní burzy, které jedna za druhou vydávají průvodce nefinančním reportingem, aby firmám na tento tlak pomohly reagovat. Patří sem například londýnská burza London Stock Exchange, nordické a baltské burzy obchodující na trhu Nasdaq, norská burza Oslo Børs, španělská Bolsas y Mercados Españoles nebo katarská Qatar Stock Exchange.

Více informací o burzách, které vydaly takové pokyny, naleznete na stránkách inciativy OSN, která je zaměřená na udržitelné burzy Sustainable Stock Exchanges Initiative.

VÍTEJTE NA NAŠEM BLOGU

Najdete zde novinky, články a případové studie z oblasti CSR a udržitelnosti, stejně jako informace z naší agentury. Zaměřujeme se na pozitivní firemní příklady, současné trendy v této oblasti a na to, jak má CSR správně u firem vypadat.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

UDRŽITELNÝ SVĚT PO KRIZI?

Udržitelný svět po krizi?Pět příkladů pro firmyFinanční krize v roce 2008 vyvolala globální…


PRŮZKUM: CSR A MALÉ/STŘEDNÍ FIRMY

Také vás někdy zajímalo, jak si malé a střední podniky (SMEs) stojí v oblasti společenské…


MALÉ/STŘEDNÍ FIRMY A UDRŽITELNOST

Udržitelnost je v České republice zatím doménou velkých firem, malé a střední firmy (SMEs – small…

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku